:

Copyright

Keukenswebsite is een informatieve website over keukens. Wij respecteren het copyright op alle foto’s, de rechtmatige eigenaar en de fotograaf van het beeldmateriaal. Wij streven ernaar om alle foto’s zo duidelijk mogelijk te verwijzen naar de rechtmatige eigenaar en/of fotograaf. Mocht er op de website een onduidelijkheid zijn over de naamsvermelding bij het beeldmateriaal of de originele bron van een bericht, worden wij hier graag van op de hoogte gebracht zodat wij de naamsvermelding kunnen aanpassen of wanneer gewenst de foto’s verwijderen.

LINKwithlove


Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Keukenswebsite en het logo van Keukenswebsite, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Keukenswebsite en haar groepsmaatschappijen. Keukenswebsite behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Keukenswebsite en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keukenswebsite is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Keukenswebsite).

Keukenswebsite heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Keukenswebsite, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Keukenswebsite heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Bij eventuele vragen over beeldgebruik kan je contact met ons opnemen via het contact formulier.